Når var det egentlig han sto opp igjen?

Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke fulgte spesielt godt med i timene på søndagsskolen. Selv med mange fiske-klistremerker i oppmøteboka, så glimrer hukommelsen med sitt fravær når det gjelder flere avsnitt av de bibelske tekster. Skapelsesberetningen og Fader Vår, de kan jeg på rams. Men når det kommer til Jesus sitt liv, død og oppstandelse så er jeg lettere forvirra.

Han døde jo på korset, og det var på langfredag i påsken. Og så sto han opp fra de døde tredje dag. Men hvilken dag blir egentlig det? Hvis det er tre dager etter fredag, så sto han opp på mandag, altså andre påskedag. Og hvis det er tredje dag påske vi snakker om, så er det tirsdagen. Og da er det kanskje slik at han døde natt til påskeaften? Men så er det noen som sier at «påskemorgen slukker sorgen», og at det altså er på søndag han sto opp igjen, snaue 2 døgn etter at han ble lagt i graven?!

For å gjøre det hele komplett uforståelig, så er påsken på forskjellig tidspunkt fra år til år. Så jeg tror jeg konkluderer med følgende forslag til ny tekst i bibelen: «Jesus døde på vårparten og sto opp igjen noen dager etterpå.»