Uten Sokker – Vitsetegninger fra 2010

De fleste vitsetegningene fra dette året er tegnet i Adobe Photoshop Elements. På høsten fikk jeg en e-post fra Egmont forlag om jeg kunne være med å levere ruter til bladet Rutetid, som ble lansert i mars samme år. Det kunne jeg selvfølgelig ikke takke nei til!